Så fungerar ekonomutbildningen Civilekonomerna

3962

kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet

Kursen ges främst på svenska men delvis även på€engelska. Studenten måste därför kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska och engelska. Undervisningsspråk: Svenska och engelska Denna kurs ger breddade och fördjupade kunskaper inom redovisning, rapportering och finansiell företagsanalys. Kursen är praktiskt tillämpbar och studenterna får lära sig att hantera årsredovisningar och annat redovisningsmaterial som utgör underlag för finansiell rapportering och företagsanalys, samt att analysera redovisnings- och rapporteringsfrågor med utgångspunkt i Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser.

  1. Fåmansbolag skatt utdelning
  2. Barnmorskan gullmarsplan
  3. Id06 inloggning app
  4. Sankt nicolai helsingborg
  5. Nysäter lantbruk
  6. Fyra frön carlshamn
  7. Svävande lyktor clas ohlson
  8. Elektronik lund
  9. Landskod danmark

Vid Luleå tekniska universitet kan du läsa ett stort antal fristående kurser. Inom våra huvudområden kan du kombinera kurser för att uppnå en kandidatexamen i exempelvis engelska, företagsekonomi eller pedagogik. Du kan läsa kurser på heltid, halvfart eller på 25 procent om du vill kombinera med annan utbildning eller om du jobbar. Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, avancerad nivå, 22,5 hp. (Höstterminen 2021) Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 hp. (Vårterminen 2021, Höstterminen 2021, Vårterminen 2022) Genusvetenskap. Grundnivå.

Ekonomiutbildning - Distansutbildningar i företagsekonomi

Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne. Fristående kurs Start vecka 13, 2021 Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på kalkylering, budgetering och resultatplanering. Undervisningsform. Distans Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0 Antal övriga fysiska träffar: 0 Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen.

Företagsekonomi - Umeå universitet

Kursen är praktiskt tillämpbar och studenterna får lära sig att hantera årsredovisningar och annat redovisningsmaterial som utgör underlag för finansiell rapportering och företagsanalys, samt att analysera redovisnings- och rapporteringsfrågor med utgångspunkt i Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar.

Företagsekonomi 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1. Företagsekonomi  Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt  Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik*, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap*,  Ekonomihögskolan ger ett stort antal fristående kurser inom våra ämnesområden företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik  Kurser i företagsekonomi erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och Östersund samt på distans. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Fördelen med att läsa fristående kurser är att man har oändliga valmöjligheter.
Complex personality traits

Ledarskap och ledarskapsutveckling. V21. Tomas Blomquist Dan Frost. Fristående kurs (NÄT) Bygg din egen examen genom att läsa kurser. Du behöver inte läsa ett program för att ta en examen inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik. Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne. På Högskolan Väst finns ett stort antal fristående kurser att välja mellan. Du kan läsa på heltid, halvfart, deltid eller distans så flexibiliteten är stor.

Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 1-30 hp innefattande kurserna O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet, M0015N Marknadsföring, grundkurs, Fristående kurs Start vecka 13, 2021 Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på kalkylering, budgetering och resultatplanering. label Huvudområde Företagsekonomi Sports marketing är en kurs som ger en bra insikt i hur kommersialiseringen allt mer blir ett viktigt inslag inom idrottsrörelsen. Sports marketing behövs för att stärka kundbasen, locka till sig sponsorer samt vid arrangemang av olika typer av evenemang. Kursen ingår i andra terminens studier i ämnet företagsekonomi, grundnivå, 31-60 högskolepoäng. Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet samt som fristående kurs. Kursen kan ges på svenska/ engelska, studenten måste därför kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska/ eng.
Oxford kurse prishtine

Företagsekonomi fristående kurser

Externredovisning - Nätkurs. V21. Peter Franck. Industriell ekonomi A. Industriell ekonomi A. V21. Mikael Keskitalo. Fristående kurs. Ledarskap och ledarskapsutveckling.

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.
Lego blocket stockholm

sigrun
group processes and intergroup relations
kävlinge vikariebanken
marie svahn härnösand
ljusnarsberg kommun årsredovisning
intel core i9 9900k

FAQ - Företagsekonomiska institutionen - Uppsala universitet

Kurserna nedan är länkade till sidor med kursbeskrivning, litteratur och schema. Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav . Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 99 Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, Redovisning och styrning (R0016N) 7,5 hp och Koncernredovisning (R0020N) 7,5 hp, Vetenskaplig metod (G0006N) 7,5 hp, Vetenskapsteori och etik: Introduktion för samhällsvetare (G0009N) 7,5 hp, eller motsvarande kurser. Fristående kurser inom handel och administration; Kurs . Kurskod. Poäng.