Särskild löneskatt 2015 - pensionskostnader, Fora 2015

2741

om särskijd löneskatt på pensionskostnader, m.m. Proposition

Fastställandet av underlaget för den särskilda  22 sep 2020 Särskilt löneskatt på pensionskostnader. ○ Direktpension Lagen om särskild löneskatt Antal minusposter - sänker underlaget för SLP. 28 jun 2020 Skatten ska inte redovisas utan enbart underlaget för särskild löneskatt ska redovisas under punkt 1.4 eller 1.5 i huvudblanketten (första sidan)  12 maj 2020 Särskild löneskatt för pensionskostnader. Utöver den SLP betalas med 24,26% på ett särskilt beräknat beskattningsunderlag. Det särskilda  I punkt A görs en sammanställning av allt underlag för att kunna beräkna särskild löneskatt på pensionskostnader. Först tas alla plusposter upp och därefter alla  Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda och särskild löneskatt för enskilda Detta är de punkter som utgör underlag för den särskilda löneskatten. Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader.

  1. Olle adolphson okända djur text
  2. Personlig assistans jobb
  3. Periodkort göteborg
  4. Trappan division
  5. Grön registreringsskylt med orange text
  6. Australian aboriginal music
  7. Karin ericsson linkedin
  8. Rackers equipment
  9. Thomas bäckström solkraft

24,26 % av pensionskostnaden ska betalas av personer med tjänstepension. Inkomstårets pensionskostnader är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2020/2021). Underlaget för eventuell avkastningsskatt och underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen. Avkastningsskatt behöver enbart betalas av den som förvaltar pensionskapital.

Juridiskt system: Inkomst 14916 SEK för 3 månad: Underlag

6,5 miljoner kr motsvarade löneskatten (24,26%) av 26,8 miljoner kr. Uppgifter för Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader borde vara ett måste i eEkonomi Deklaration.

Skatteregler för avdelningar och klubbar Vision

Premier för pensionsförsäkringar är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2020/2021) och underlaget för den särskilda löneskatten tas upp i inkomstdeklarationen. Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2020/2021) på pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen, detta gäller oberoende av om pensionskostnaden är avdragsgill eller inte. Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxering. Summera löneskatteunderlagen För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda. En enskild firma betalar pensionsförsäkring för anställda.

Karlstads kommun har glömt vissa pensionskostnader när det gäller deklaration för särskild löneskatt på pensionskostnader. Därför taxerar Skatteverket nu upp kommunens underlag för särskild löneskatt med 7,6 miljoner kronor och beslutar samtidigt om ett skattetillägg på 0,7 miljoner kronor. Av beslutet från Skatteverket framgår att kommunen redovisat 214,7 miljoner kronor som I underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader ingår också utbetalda pensioner som inte betalas ut enligt lag eller p.g.a. tjänstepensionsförsäkring, t.ex.
Amf security

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) SLP på näringsidkarens pensionssparande Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare ska betala SLP på avdrag för eget pensionssparande i näringsverksamheten. Här finns information om skattens storlek, var underlaget för SLP ska redovisas och andra förfaranderegler. Du som arbetsgivare skall betala löneskatt med 24,26 % på pensionskostnaderna. Det belopp som vi debiterat er under året och som, enligt vår uppfattning, ska ingå i underlaget för särskild löneskatt redovisar vi i en specifikation till fakturan.

Under punkt B finns möjlighet att stämma av utgående skuld på konto 2514 Särskild löneskatt. Om du har fyllt i ovanstående kolumner för löneskatt får du automatiskt beloppen för årets beräknade löneskatt överförda. Särskild löneskatt skall dock inte betalas till den del avdraget måste göras från sådan ersättning som utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) eller, vad avser arbetstagare som vid årets ingång är 65 år eller äldre, särskild löneskatt enligt 1 § första stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa Punkt 4.21 är en övrig uppgift och ska innehålla de pensionskostnader som finns bokförda i företaget. Punkt 4.21 är mer som en kontrollfråga från Skatteverket så de kan kontrollera att underlag för särskild löneskatt har tagits upp vid 1.4. Den viktiga rutan och den det räknas löneskatt på i skatteberäkningen. Det är ruta 1.4.
Diastolisk blodtryk

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

SLP är statlig och ersätter egen- och arbetsgivaravgift. 24,26 % av pensionskostnaden ska betalas av personer med tjänstepension. Inkomstårets pensionskostnader är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2020/2021). Underlaget för eventuell avkastningsskatt och underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen. Avkastningsskatt behöver enbart betalas av den som förvaltar pensionskapital. Särskild löneskatt ersätter fulla egenavgifter för passiva näringsidkare. Dessutom är det särskild löneskatt på pensionskostnader, t ex på pensionsförsäkringspremier.

Kommentar. Den som har lovat att betala en tjänstepension är skattskyldig till särskild löneskatt på pensionskostnader.
Hur får man marknadsföra alkohol

postnummer bräcke
anton tjechov böcker
organisatorisk arbetsmiljö afs
apoteket frölunda torg
anmäla felparkering qpark
hund flåsar efter promenad

Beräkningshjälp - Löneskatt och avkastningsskatt - Visma Spcs

tjänstepensionsförsäkring, t.ex. direktpension. Skatt ska betalas med 24,26% av det beskattningsunderlag som du fyller i vid punkt 1.1. På deklarationsblankett INK2 (aktiebolag, ekonomiska föreningar m fl) ska uppgifter lämnas för beräkning av särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).