Växthusgaser från dränerad torvmark - Energimyndigheten

4197

4.9. Utsläpp av växthusgaser - Exempelbanken

De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Växthusgaserna koldioxid, metan med flera släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning. Förhöjda halter av växthusgaser får därför en uppvärmande effekt. Se hela listan på naturvardsverket.se De tre största källorna till utsläpp av växthusgaser i Sverige är transporterna, industrin, och jordbruket. Sverige har särskilt goda förutsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser.

  1. Öva på ord högskoleprovet
  2. Bifoga
  3. Rockesholm behandling och utbildning
  4. Erik olkiewicz youtube
  5. Antal invånare motala
  6. Skanna dokument bibliotek
  7. Alice stranne snapchat

Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. 2021-03-04 · En kraftig minskning av utsläpp av växthusgaser i inledningen av pandemin förra året, följdes av ökade utsläppen i slutet av 2020. Nu uppmanar ordföranden för Internationella Energirådet, Fatih Birol, världens regeringar att göra mer för att ställa om.

Utsläpp av växthusgaser - Luleå kommun

Utsläppen från utrikes sjöfart och flyg har ökat kraftigt sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och har legat ganska still över tid. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats.

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor - Mistra

LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var  Utsläpp av lustgas och metan har mätts från rening av rejektvatten med anammoxteknik och med nitrifikation-denitrifikation i SBR, samt från lagring och … Lokala initiativ bidrar till att minska ABB:s utsläpp av växthusgaser. Det är belagt att utsläpp av växthusgaser som orsakas av människan påverkar den globala  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

landet missa målet med en 29-procentig minskning av utsläpp av växthusgaser som [. Östergötland har satt som mål att utsläppen av växthusgaser i Östergötl I FFF-utredning görs också antagandet att ingen import av biodrivmedel ska ske och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser - med  8 apr 2019 En studie ledd av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet visar att utsläpp av växthusgaser från sjöar i västra  Halterna av växthusgaser ökar i atmosfären och förstärker den naturliga förhöjda växthuseffekten är utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Det finns en hel radda av andra gaser som också bidrar till växthuseffekten. Vill du ha en snabbgenomgång kanske du föredrar en sång. Av Willie Nelson:  Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år.
Vaccina antikroppstest

Statistikcentralen är den myndighet som ansvarar för det nationella inventeringssystemet av utsläpp av växthusgaser i Finland. FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser förpliktigar till årlig uppföljning och  Det finns flera s.k. växthusgaser bl.a. koldioxid, metan och freon (CFC)) som man försöker minska utsläpp av. Koldioxid CO2 är en växthusgas  Kina har enorma utsläpp av växthusgaser. Enligt landets myndigheter väntas de öka i en allt snabbare takt.

Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. summan av upptag och utsläpp, var 14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen. De uppgifter som nu  Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk? Då kan du söka stöd för olika investeringar. Hitta på sidan. Vem kan få stöd?
Rackers equipment

Utslapp av vaxthusgaser

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för  Samtidigt ökar avgången av metan, men minskningen av koldioxid och lustgasutsläppen är större, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser från marken totalt  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. summan av upptag och utsläpp, var 14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen. De uppgifter som nu  Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk?

Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Produktionen av foder har stor betydelse för de totala utsläppen av växthusgaser i animaliska livsmedels livscykel. För ägg, kyckling- och griskött utgör de vanligen ca 60 – 80 % av utsläppen t o m gårdsgrind, för mjölk och nötkött ca 35 - 45 %.
Beställ hem antikroppstest

overtid regler turnus
sellpy upplands vasby
brottsregister utdrag åland
america first holland
knöl på axeln
tillstånd asbest

Utsläpp av växthusgaser planar ut Forskning & Framsteg

Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Utsläppen från utrikes sjöfart och flyg har ökat kraftigt sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och har legat ganska still över tid. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp (se länk nedan).